Search

نکات آموزش پیانو

آموزش و یادگیری ساز پیانو کار پیچیده ای نیست. در واقع شما نیاز به یک استاد ماهر دارید تا استعداد شما را کشف کند و شما را در مسیر آموزش رو به جلو سوق دهد.

برای آموزش هر ساز دلخواه، مهم ترین نکته تمرین و تکرار می باشد. شما می بایست روزانه برای آموزش های خود زمان بگذارید.

در این مقاله سعی داریم تا هنرجویان مبتدی و علاقه مندان به ساز پیانو را با نکات ابتدایی آشنا سازیم.

نکات یادگیری پیانو

1- از فشار آوردن زیاد بر روی کلیدهای پیانو اجتناب کنید.

در ابتدای آموزش پیانو، افراد سعی دارند تا فشار زیادی بر روی کلیدها وارد نمایند. وفکر می کنند با بیشتر فشار آوردن، صدای بیشتری و بهتری را خواهند داشت.

این در صورتی است که دقیقا بر عکس این شرایط صورت می گیرد. این موضوع باعث ایجاد صدای دلخراش و ناموزون از ساز می شود.

مسئله ی دیگری که به همراه دارد، گرفتگی عضلات دست طی جلسات متوالی می باشد.

پس انعطاف پذیری در نواختن ساز پیانو، صدای دلنشین تر و راحتی مناسبی برای شما به همراه خواهد داشت.

2- قطعات را به خاطر بسپرید

این کار در مراحل ابتدایی شاید دشوار باشد، اما برای تمرین می توانید، قطعات طولانی را به بخش های کوچکتر تقسیم کنید و آنها را د رخاطر خود نگه دارید.

به همین دلیل در مراحل ابتدایی، قطعات کوتاهتر به هنرجو آموزش داده می شود.

3- اجتناب از سریع نواختن

علاقه مندان به آموزش و یادگیری پیانو به دنبال آن هستند که در همان ابتدای کار نیز بتوانند قطعات را به سرعت بنوازند.

سرعت در نواختن تنها با تمرین و تکرار به دست می آید و این کار در روزهای ابتدایی محقق نخواهد شد.

مهم ترین نکته، درست نواختن می باشد ونه سریع نواختن.

4- با هر دو دست خود به تمرین ساز پیانو بپردازید.

در ابتدای آموزش، با آموزش دست راست شروع کنید و سپس این روند را با دست چپ انجام دهید.

پس از اینکه این روند را به خوبی آموزش دیدید، تلاش کنید تا بتوانید با هر دو دست خود به نواختن پیانو بپردازید.